điều phối chính thức of

chủ yếu

Most following mãn kinh chảy máu do not are related to ung thư

16 tháng 8 năm 2018 11:15

Most phụ nữ sau mãn kinh with the chảy máu to be diagnostic is mắc bệnh ung thư nội mạc tử cung, theo đánh giá công bố trực tuyến ngày 06 tháng 8 in JAMA Internal Medicine.

Megan A. Clark, Ph.D., thuộc Viện Ung thư Quốc gia out Rockville, Maryland, and other đồng nghiệp have progress one nghiên cứu tài liệu có the system and analysis tổng hợp for giving for one reference to tỷ lệ sau mãn kinh chảy máu trong ung thư nội mạc tử cung, and nguy cơ phát triển ung thư this is out phụ nữ sau mãn kinh chảy máu. Các tác giả have to parse 129 nghiên cứu quan sát, in which have 34,432 bệnh nhân độc đáo for mãn kinh chảy máu and 6358 from ung thư nội mạc tử cung.

For information làm thế nào to execute ' việc điều trị ung thư tử cung ở Israel, Các chuyên gia tot nhat of đất nước, left one request and our would communicating with the you in the time ngắn.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra that sự phổ biến Tong of mãn kinh chảy máu out phụ nữ bị ung thư nội mạc tử cung is 91 percent, do not depending on the period of of blocks of u. Among those phụ nữ sau mãn kinh chảy máu nguy cơ tổng thể phát triển bệnh ung thư tử cung is 9 phần trăm, and ước tính dao động usage data pháp replacement hormone (extent, 7 phần trăm, P <0,001 cho could đồng nhất) and khu vực địa lý (ca.: 5 percent out Bắc Mỹ and 13 percent out phương Tây Châu Âu, P = 0,09 cho no đồng nhất).

"Những detect this possible help đánh giá giá trị lâm sàng tiềm năng of the dấu hiệu mới cho chiến lược detect soon and the trị lâm sàng of ung thư nội mạc tử cung and giúp đỡ reported cho người dự đoán mô hình of the nguy cơ lâm sàng and dịch tế học to support for ra determined, "Các tác giả viết.

Nguồn: https://medicalxpress.com/news/2018-08-postmenopausal-cancer.html

CHO XU LÝ ĐƠN

Cách vào điền Bằng this pattern, you đồng ý with the policy Bảo mật

bình luận

There is no ý kiến ​​nào

bình luận mới

thiết

chắn chắc (will not be công bố)