điều phối chính thức of

chủ yếu

Rate tái phát after cắt bỏ khối u cải thiện

May 5, 2018 10:22

Nhờ có, điều trị đa phương thức hiện đại cho bệnh ung thư vú, 5 năm tỷ lệ tái phát tại chỗ after cắt bỏ khối u reduces đáng ke, mà làm cho activity of this option preserve vú for one số lượng lớn Các bệnh nhân bị ung thư vú.

Một phân tích tổng hợp data from chín testing trước which was done by liên minh for testing lâm available in the the program ung thư that 5 năm tỷ lệ tái phát tại chỗ is 4,2% nói chung, Recent 7.000 bệnh nhân bị ung thư vú điều trị bằng cắt bỏ khối u.

For information làm thế nào to execute ' việc điều trị ung thư vú tại Israel, Các chuyên gia tot nhat of đất nước, left one request and our would communicating with the you in the time ngắn.

Until nay, tần suất tái phát tại chỗ dao động từ 5% to 10% following one cắt bỏ khối u. Những con số This Phan Anh database lịch sử are related to the protocols older of điều trị ung thư vú, theo nghiên cứu group 'below sự chỉ đạo of Heather B. Neuman, MD, thuộc trường Đại học Wisconsin School of Medicine and sức khỏe cộng đồng, Madison.

Neumann was displayed the resulting of nghiên cứu trên tháng 04 5 16 tại Hội nghị of Hiệp hội Mỹ of bác sĩ phẫu thuật vú (ASBS) hàng năm.

"Nhiều testing đối chứng ngẫu nhiên have chứng Minh aspect ratio sống Sot equivalence centered cắt bỏ vú and preserve vú, mặc though to a tần số cao than of tái phát tại chỗ after preserve vú," - giving Neumann in one cuộc họp báo tại hội nghị.

"However, the con số absolute of tái phát tại chỗ will reduces as resulting of one trị đa phương thức. We found how to to đánh giá tái phát tại địa phương after phẫu thuật ngực in one group 'bệnh nhân been điều trị trong bối cảnh testing lâm sàng and rating aspect ratio tái phát of variables be of types phụ phân tử of blocks of u, "- ông nói.

Phân tích specified that 5 năm tỷ lệ tái phát tại chỗ after cắt bỏ khối u is 6,9% trong số bệnh nhân bị bệnh âm ba. Against 'bệnh nhân estrogen receptor âm (ER), tỷ lệ tái phát bệnh HER2 dương tính is 4,7%. Against 'bệnh nhân lớn tuổi with the ER dương tính, tỷ lệ tái phát bệnh HER2 dương tính is 3%.

"Rõ ràng is which database mới cho thấy tái phát of preserve vú reduces đáng Kể like a total thể", - Ông Neumann. "Ngoài ra, trong điều trị ung thư vú been cá nhân hoá đa phương thức hiện đại, sự phân tầng of nguy cơ tái phát ung thư phân nhóm giúp phụ nữ and other bác sĩ of mình to give to determine than. Nghiên cứu this additional info important in cuộc nói chuyện of tôi với bệnh nhân về those rủi ro andlợi ích của việc cắt bỏ khối uand cắt bỏ vú. "

Against 'việc parsing the, the nhà nghiên cứu have checks data from 6927 phụ nữ may period of ung thư vú I-III, been rewrite trong chín testing lâm sàng 1997-2011. All users join have trải qua phẫu thuật to preserve vú and data pháp mang tính hệ thống and bức xạ.

Các nhà nghiên cứu defined been the elements are related to the time for downloading phát tại chỗ. Những elements this to include độ tuổi of bệnh nhân, kích thước khối u, state hạch bạch huyết and khối u style phụ phân tử.

"Because the problem with the accessible into database which is it might is nghiên cứu chỉ to verify mối quan hệ centered tái phát and supplemental group thụ trong kỷ nguyên hiện đại of điều trị ung thư vú "- giving Neumann.

Rate tái phát after cắt bỏ vú cho bệnh ung thư vú giai đoạn sớm là 1% or less than, Neumann assertion in one cuộc phỏng vấn. Các ước tính mới tái phát tại chỗ after cắt bỏ khối u have not change the how to bệnh nhân xem options điều trị their.

"Tỷ lệ tái phát tại chỗ with the cắt bỏ khối u Khoang 4% - and hạ thấp against 'one số phụ nữ, based on state thụ - 1% as cắt bỏ vú is khá khác determined", - Cò Nòi with the Medscape Tin tức y tế.

Trọng one tuyên bố given, ASBS, Neumann lưu ý that multiple phụ nữ "must be đối mặt to a sự thỏa hiệp khó khăn when the given, determined điều trị. Những số liệu tích cực than recently possible làm cho sự lựa choose the they one chút easily than. "

"Truyền thuyết that ung thư vú triple-tiêu cực as a bản án tử hình, not go" - giving Henry M. Kuer, MD. "Những dữ liệu this for found that xác suất of bệnh after cắt bỏ khối u is 93%."

Kết quả nghiên cứu would make the terms for Các cuộc thảo luận về giải phẫu held vú for those bệnh nhân nghĩ that they may be avoid been xạ trị bằng cách cắt bỏ vú, Cuero nói. "Không could nhất thiết must be a cases," - ông nói.

"Những cuộc thảo luận need not progress much cẩn thận to bệnh nhân possible make one Sự lựa chọn thông tin, bao gồm cả rác cắt bỏ vú", - ông nói thêm.

Kuer press mạnh that are related to tư vấn về điều trị cắt bỏ khối u average and will be provided for bệnh nhân bị bệnh HER2 negative and sự tham gia of hạch bạch huyết, in which have việc reduces đáng Kể khối u after điều trị toàn thân trước phẫu thuật or bổ trợ.

Nguồn: https://www.medscape.com/viewarticle/896185

CHO XU LÝ ĐƠN

Cách vào điền Bằng this pattern, you đồng ý with the policy Bảo mật

bình luận

There is no ý kiến ​​nào

bình luận mới

thiết

chắn chắc (will not be công bố)