điều phối chính thức of

chủ yếu

the problem tài chính have become one trở ngại cho brachytheraphy

13 tháng 12 năm 2017 16:43

Khi ung thư cổ tử cungbeen done brachytherapy, one hình thức xạ trị. However, điều trị This used ít thường xuyên, and one nghiên cứu mới the field y khoa tại Đại học Virginia interpret reasons.

Các nhà khoa học defined that các thủ tục been dành many tiền, but would dẫn to thiệt hại tài chính, specially is for the bệnh viện nhỏ.

"This program nghiên cứu mà brachytherapy - partial important in điều trị ung thư cổ tử cung, - Ông Timothy Showalter, MD, one nhà ung thư -. Giảm việc applicable các thủ tục you are related direct to tỷ lệ tử vong cao than out bệnh".

Vấn đề liên related brachytherapy Phan Tôn duration: to kiểm soát thủ tục đòi hỏi 80% tổng số thời gian nhân viên against 'bức xạ tia outside'. Both phương pháp liên related chiếu xạ of blocks of u, but liều cao than be used in brachytherapy. Một điểm khác biệt which is the nhà nghiên cứu find, Nam trong thực tế is việc bồi thường of the the program chăm sóc sức khỏe liên nổ Medicare chỉ applicable to bức xạ the outside and brachytherapy does not include a. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra that các thủ tục cần gấp đôi.

"Xạ Trị Ghép Liều đòi hỏi many Không lực and kinh nghiệm y khoa and are not bồi thường" - giving Showalter. Ông lưu ý that of your provider dịch vụ chăm sóc sức khỏe đối mặt for those khó khăn trong việc determined see you and will đề nghị one procedure or điều trị khác.

Các nhà nghiên cứu kết luận that of bệnh viện, in which have one line chảy lớn of bệnh nhân, been trang bị better for brachytherapy and trang trải chi phí of are related to it. "Công việc của tôi Diễn gắn liền with the xạ trị, - giving Showalter -. We đang ở in one bệnh viện lớn with devices require, and have establish one quy trình to cải thiện performance of the bác sĩ and làm reduces duration cho các thủ tục provide the one trị hiệu quả tại Đại học Virginia, we much tự hào về the program brachytherapy, and việc cung cấp các dịch vụ chất lượng is priority hàng beginning of our - ông. press mạnh -. our much may mắn that các vấn đề tài chính do not affects trung tâm of our, but áp lực this possible become one rào cản actually cho bệnh viện nhỏ".

Ông bày tỏ lo ngại sâu sắc về sự suy reduces trong việc usage brachytherapy. "This is a mối quan tâm vì our has an select điều trị builtin in multiple thập kỷ, but speeds suy reduces of việc to use it, - giving Showalter -. It is like as if you do have an loại thuốc take effect quả, but you have Stop to use it".

Nguồn: https://medicalxpress.com/news/2017-12-gold-standard-cancer-treatment-decline-money.html

CHO XU LÝ ĐƠN

Cách vào điền Bằng this pattern, you đồng ý with the policy Bảo mật

bình luận

There is no ý kiến ​​nào

bình luận mới

thiết

chắn chắc (will not be công bố)