điều phối chính thức of

chủ yếu

Khi lệnh cấm hút thuốc lá nơi công cộng out affects trẻ em bị suyễn

11 tháng 9 năm 2017 15:07

cấm hút thuốcCác nghiên cứu mới tập trung vào các vấn đề cấp bách like thế nào to giúp đỡ If a Command cấm hút thuốc lá nơi công cộng out for nâng cao sức khỏe nhân dân. Nghiên cứu cho thấy that số lượng trẻ to khoa cấp cứu với khiếu nại of bệnh hen suyễn, reduces 17 percent.

"Trọng 20 khu vực đô thị, nơi an Command cấm in the năm 2000, trẻ em ít been sent to khoa cấp cứu với one đợt cấp of bệnh hen suyễn, - giving tác giả nghiên cứu cao cấp of Teresa Shayerman, one giáo sư tại Đại học Brown School of Public Health -. Đạo luật do not khí sạch trong khu vực cắt chăm sóc y tế and giúp đỡ cha mẹ tốn kém and trẻ em to avoid those tình huống căng thẳng".

Shayerman and other nhà nghiên cứu khác from Đại học Chicago and Đại học Kansas nói that all thành phố must accept those restricted not allow hút thuốc lá out of places công cộng kèm theo like nhà hàng.

"Trẻ em unable kiểm soát environments, - giving one chuyên gia -. This program nghiên cứu which is even one tiếp xúc short for khói thuốc lá out of places công cộng have affects bệnh hen suyễn".

Trọng one nghiên cứu công bố trên tạp chí Annals of Allergy, Hen and Miễn dịch, nghiên cứu fields hợp trầm trọng of bệnh hen suyễn trong bệnh viện 20 trẻ em o 14 tiểu bang, Washington, DC. In each bệnh viện, the nhà nghiên cứu đếm số lượt truy cập trong vòng ba năm trước and after the command cấm hút thuốc lá trong khuôn viên.

Tổng cộng, họ counting 335.588 visit 2000-2014. do not to include this of elements like giới tính, tuổi and chủng tộc of bệnh nhân.

In each khu vực, số lượng dao động cho thấy sự SUT reduces or backwards, gia Augmented. Tổng số for all 20 lần to bệnh viện reduces after the command cấm take effect: 8 percent in the past one năm since when con nuôi, 13 phần trăm sau hai năm and 17 percent following ba năm.

To see numbers length hạn, without a gì để làm with policy hút thuốc, the nhà nghiên cứu have progress one testing which is a date options Tiến Quyết tâm of ngày 01 tháng 1 năm 2007 as a điểm tham chiếu for each of bệnh viện. Xét nghiệm This is not for found sự SUT reduces về số lượng lần, that is does not have reduces hen suyễn khẩn cấp quốc gia.

Các nhà khoa học recognize that nghiên cứu This is only for found connected and do not Chứng minh been that the command cấm have dẫn to việc reduces thăm phòng cấp cứu. It was recognize that khói thuốc lá is one of kích hoạt cho bệnh hen suyễn.

"Cùng with the resulting nghiên cứu khác make it ambiguous pháp luật mà về does not khí trong nhà sạch sẽ cải thiện sức khỏe of the person dân", - Shayerman nói.

Nguồn: http://medicalxpress.com/news/2016-12-child-asthma-emergency-indoor.html

CHO XU LÝ ĐƠN

Cách vào điền Bằng this pattern, you đồng ý with the policy Bảo mật

bình luận

There is no ý kiến ​​nào

bình luận mới

thiết

chắn chắc (will not be công bố)