điều phối chính thức of

chủ yếu

Điều trị bệnh bạch cầu thời thơ ấu kháng for hóa trị

Tháng 27 tháng 11 2017 15:10

Các nhà khoa học từ Đại học Manchester was not find protein 5T4, been find trên bề mặt of tế bào, thúc đẩy sự đề kháng for hóa trị out trẻ em bị bệnh bạch cầu. Detect their for found affects protein use the one kháng thể-thuốc (kháng thuốc to load) possible cải thiện kết quả điều trị.

In the Last year, tỷ lệ sống Sot of trẻ em bị cấp tính bệnh bạch cầu lymphoblastichave been cải thiện. Now, spaces chín trong số bệnh nhân trẻ tuổi mười possible expecting to recover, but to use phương pháp điều trị - is usually a khóa học chuyên sâu về hóa trị - possible left con cái with the effect phụ lâu long (vô sinh thứ phát and even ung thư). Ngoài ra may also one capabilities tái phát of bệnh, khi nào, sau chu kỳ initial of điều trị tích cực is Mức height starting tế bào bệnh bạch cầu. Trọng this case, bệnh ung thư chữa even khó khăn than.

Trọng nghiên cứu, the nhà nghiên cứu have to parse Các mẫu mô from trẻ em với rủi ro thấp and tái phát cao, tính bằng số lượng tế bào bạch cầu còn Sot lại following too trình initial of hóa trị. Họ find one số lượng lớn Các tế bào bệnh bạch cầu to 5T4 out bệnh Nhân Cơ nguy cơ cao tái phát. mark this not found in the form to fetch from con người through việc điều trị ban đầu.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra that of protein giúp tế bào gốc bệnh bạch cầu 5T4 moving from mạch máu trong xương Tuy during điều trị. Đây phức tạpđiều trị ung thư .

Các nhà khoa học use kháng thể - thuốc A1mcMMAF, activity trên 5T4 phân tử, in the model chuột, and set resulting tốt trong việc điều trị. And combine it with the dexamethasone, one components normalization of data pháp cảm ứng, they already have a can cause Augmented sự sinh tồn of loài gặm nham.

Kết quả nghiên cứu cho thấy of tế bào bệnh bạch cầu-Khởi tạo have 5T4, easily than to thâm entered the khu vực of possible to protect Hồ Khôi hóa trị, gây sức đề kháng and tái phát of thuốc. But the nhà khoa học have chọn lọc possible tấn công chống lại việc điều trị Các tế bào bạch cầu and shrink tác dụng phụ of việc usage 5T4 nhắm mục tiêu.

Nghiên cứu been công bố trên «Bloodwise» tạp chí.

Nguồn: https://medicalxpress.com/news/2017-05-antibody-drug-conjugate-treatment-resistant-childhood.html

CHO XU LÝ ĐƠN

Cách vào điền Bằng this pattern, you đồng ý with the policy Bảo mật

bình luận

There is no ý kiến ​​nào

bình luận mới

thiết

chắn chắc (will not be công bố)