điều phối chính thức of

chủ yếu

Xạ trị cải thiện sự sống còn out of those bệnh nhân bị ung thư tuyến tiền liệt

Ngày tháng 18 tháng 9 năm 2019 15:32

Theo period of nghiên cứu tiền cứu 2, liệu pháp bức xạ fine out liều cao to điều trị from a to ba Tổn thương di căn làm Augmented đáng Kể sự phát triển tồn tại miễn phí out nam giới bị ung thư tuyến tiền liệt tái played.  

For information làm thế nào to execute ' việc điều trị ung thư tuyến tiền liệt ở Israel, Các chuyên gia tot nhat of đất nước, left one request and our would communicating with the you in the time ngắn.

"There is a giả thuyết cho that multisite web allocation initial possible mở đường cho di căn in the future, and if they ta possible one how to Kip thời to điều trị all nền giáo dục detect, set a while dài kiểm soát and restoring, - Ông Ryan Phillips, MD, from Trung tâm Ung thư Johns Hopkins out of Baltimore, Maryland -. We found that bức xạ xâm Lan Stereotactic cho bệnh ung thư tuyến tiền liệt di căn mang lại an error thế đáng Kẻ Chợ sự sống còn do not tiến triển".

Nghiên cứu been trình bày tại cuộc họp thường niên of Hiệp hội Mỹ bức xạ Oncology (ASTRO) vào năm 2019.

Nghiên cứu bao gồm 54 người đàn ông existing 1-3 trang web di căn. Ba mươi sáu người đàn ông have been giao cho groups main of bức xạ xâm Lan, during 18 bệnh nhân còn lại - in group observation. điều trị ung thư fine provide a liều bức xạ cao than cho trang web của khối u only one for hay some lần điều trị.

"Điểm cuối main of our tôi là quan sát tiến triển of bệnh trong vòng 6 tháng", - Phillips nói. Tiến triển defined is sự gia Augmented Mức độ thư tuyến tiền liệt cụ thể kháng nguyên (PSA), detect di căn new to use hình ảnh traditional, sự hiện diện of the triệu chứng liên related ung thư tuyến tiền liệt di căn. Sau 6 tháng trong 19% bệnh nhân trong bệnh bức xạ cắt bỏ did not tiến triển.

Bên cạnh that, 35 Among 36 người đàn ông organizations bức xạ xâm Lan, through việc analysis hình ảnh thực nghiệm of PSMA PET (positron cụ thể chụp cắt lớp màng khí thải with kháng nguyên màng thư tuyến tiền liệt cụ be) lúc ban đầu và 6 tháng sau which. Phillips interpret that PSMA been đánh giá cao thể hiện in the tế bào ung thư tuyến tiền liệt; Use mark phóng xạ, các bác sĩ xác định tổn thương be skipped bằng hình ảnh thông thường.

Các kết quả phân tích phân groups for found users đàn ông existing xạ trị cho all hộ gia đình, sau 6 tháng have reduces đáng Kể Tổn thương di căn.

Các nhà nghiên cứu are is already observation activity cao than and which changes in the system miễn dịch out of the group chiếu xạ xâm Lan sau 3 tháng sau điều trị ban đầu. In group observation in the system miễn dịch out nam giới does not have sự changes. "This for found phương pháp điều trị Dương like cause the one phản ứng miễn dịch trên toàn hệ thống, tương tự as in extent to one thực tế which is our found after tiêm chủng, - Ông Phillips -. There are those tình Hương Nội tiếp xúc possible kích thích việc truyền signals from tế bào ung thư mà chưa chết, để mang they are to the tế bào miễn dịch and definition known than về sự differ between tế bào khỏe mạnh bình thường and bệnh ung thư".

Tập đoàn are đánh giá cao nguy cơ cao đột biến liên quan with the tiên lượng xấu trong ung thư tuyến tiền liệt. Trọng analysis this, those người đàn ông have been detected at least one đột biến no nguy cơ cao before điều trị cho thấy kết quả equivalent to nam giới in group observation, during users đàn ông does not have nguy cơ cao bị đột biến, set resulting better đáng Kể against 'users đàn ông in group observation.

"Probably no elements ban đầu to determine effectiveness of điều trị or sự necessary of chiến lược điều trị replacement" - Phillips interpret.

Brigitte Kunz, MD, thuộc Viện Duke ung thư, North Carolina, lưu ý that việc use data pháp in group bệnh nhân this still khá mới, and that việc use the additional of pháp chụp PET was allowed to the nhà nghiên cứu hiểu rõ than về sinh học of ung thư tuyến tiền liệt di căn. Here is a nghiên cứu initial which is possible provide a biện Minh sinh học để điều trị di căn.

Nguồn: https://www.medscape.com/viewarticle/918509#vp_1

CHO XU LÝ ĐƠN

Cách vào điền Bằng this pattern, you đồng ý with the policy Bảo mật

bình luận

There is no ý kiến ​​nào

bình luận mới

thiết

chắn chắc (will not be công bố)