điều phối chính thức of

chủ yếu

Thảo luận tại phương pháp điều trị AUA cho bệnh ung thư tuyến tiền liệt

May 12, 2018 10:20

Những tiến bộ trong y học fine, specially is in Các bài kiểm tra, in which help detect fields hợp ung thư tuyến tiền liệt tích cực, will be tâm điểm chú ý tại cuộc họp sắp to hàng năm of Hiệp hội tiết niệu Hoa Kỳ (AUA) vào năm 2018.

For information làm thế nào to execute ' việc điều trị ung thư tuyến tiền liệt ở Israel, Các chuyên gia tot nhat of đất nước, left one request and our would communicating with the you in the time ngắn.

"Thuốc fine, bởi gen, proteomics, mikrobiomikoy and those thành tựu trong lĩnh vực quản lý trực quan - đây là chủ đề cho nhiều công trình," - giving Manoj Monga, MD, thuộc Bệnh viện Cleveland, ai is thư ký of AEA.

For example, one số bài thuyết trình to be xem xét việc sử dụng MRI multiparametric cho bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Ngoài việc determined giải phẫu, MRI cho thấy information too trình chuyển hóa, khuếch tán nước and tưới máu, allowed to các bác sĩ to descriptions fine than ung thư, Cò Nòi with the Medscape Medical News.

"Theo traditional, các bác sĩ was not use the hình ảnh phóng xạ before sinh thiết" - Aria nói Olum, MD, thuộc Bệnh viện đa khoa Massachusetts, la nguoi chủ tịch of Hội đồng Nghiên cứu AEA.

Trọng one nghiên cứu been progress by the nhà nghiên cứu from Đại học Johns Hopkins o Baltimore, it would be to parse tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt trong giám sát hoạt động, in which you can avoid been sinh thiết if you multiparametric MRI to be combined with chỉ số sức khỏe tuyến tiền liệt to dự đoán categories lại their trong lớp cơ ung thư tuyến tiền liệt.

Trọng one nghiên cứu khác, the nhà nghiên cứu from Trung tâm tại Nhật Bản and Hòa Kỳ xem xét giá trị tiên đoán âm of multiparametric MRI.

Kết quả of an nghiên cứu đa trung would xem xét the problem data of dấu ấn sinh học protein be đo bằng analysis IsoPSA to phân between ung thư and thấp cao.

As sự sẵn có ngày as Augmented of gen thuốc checks độ fine have become pho bien than trong việc điều trị ung thư tuyến tiền liệt and other phương pháp diagnostic and tiên lượng.

Rà soát Các biểu đồ bệnh nhân was trải qua nhiều analysis gen, comparing ba gen testing - Decipher, Prolaris and OncotypeDX - and see xét Các khuyến nghị cho giám sát activity of the khuyến nghị of Mạng lưới Ung thư Allrehensive Quốc .

Những thành tựu do not address is ung thư tuyến tiền liệt mà Con Voi ung thư bàng quang and ung thư thận.

For example, điều trị chống lại one nền tảng of phi cơ ung thư bàng quang xâm Lan would thu hút sự chú ý to Các cuộc thảo luận.

VB4-845 (Vicinium, Eleven Biotherapeutics), protein tái tổ hợp phản ứng tổng hợp been Vendor trong Escherichia coli. Một đại lý as phím tắt cho biểu mô phân tử kết dính tế bào kháng nguyên trên bề mặt of the tế bào ung thư biểu mô, nơi it was internalized and cái chết cause the tế bào bằng cách ngăn chặn sự tổng hợp protein, according to Các công ty. resulting period of 3 nghiên cứu to be displayed at a version họp following of trừu tượng.

CG0070 (Cold Genesys), adenovirus oncolytic which repeats in the tế bào ung thư, gây ly giải and chết tế bào miễn dịch. distance tế bào ung thư possible freed kháng Nguyễn Cơ nguồn gốc from blocks u cùng as part địa kích thích tố and bạch cầu hạt đại thực bào possible kích thích one phản ứng miễn dịch chống ung thư mang tính hệ thống chống your tế bào bạch cầu of cơ thể, theo quy định of company.

But not a all nghiên cứu would tập trung vào ung thư.

resulting ba năm would be displayed from nghiên cứu về tuyến tiền liệt lành tính hyperplasia xử lý hơi nước trị liệu nhiệt (Rezūm, NX Thera). Phương pháp this to use suspend tụ hơi nước to freed sự biến tính nhiệt tích lũy and tuyến tiền liệt màng.

resulting nghiên cứu to be displayed cắt bỏ hệ thống phản lực lỏng (AquaBeam, PROCEPT BioRobotics), in which use the one line chảy mặn cao cho cắt bỏ and removing the tế bào tuyến tiền liệt out of those bệnh nhân for u xơ tiền liệt tuyến.

"Tôi nghĩ us would be found that Làn Sóng second of năng lượng nhà cửa san sát trên cơ sở of the units to use more" - Olum nói.

It would be coi is sensor cảm with the sỏi thận. Ngoài elements di truyền, communicating with the kali trong nước uống to be xem xét trong nghiên cứu of the nhà nghiên cứu from Đại học Stanford o Palo Alto, California.

dịch opioid to be in ánh đèn sân khấu. Họ would displayed Các khuyến nghị based on bằng chứng về việc bổ nhiệm opioid after phẫu thuật tiết niệu, been phát triển by a group 'nghiên cứu from Rochester, Minnesota. And one sự comparing too khứ of opioid and ketorolac, one thuốc chống viêm steroid do not, out of those bệnh nhân bị sỏi niệu quản from to be displayed by the nhà nghiên cứu from Chapel Hill, North Carolina.

Nguồn: https://www.medscape.com/viewarticle/896509

CHO XU LÝ ĐƠN

Cách vào điền Bằng this pattern, you đồng ý with the policy Bảo mật

bình luận

There is no ý kiến ​​nào

bình luận mới

thiết

chắn chắc (will not be công bố)