điều phối chính thức of

chủ yếu

Bệnh nhân been diagnostic mắc bệnh ung thư multiple capabilities bị mất ngủ

Tháng 16 tháng 4 năm 2019 13:13

Khoảng one half số bệnh nhân ung thư kinh nghiệm mất ngủ, and many the problem giấc ngủ mà Văn Tôn tại suốt cả năm.

Lên đen 10 percent người lớn bị chứng mất ngủ và bệnh ung thư bệnh nhân mãn tính specially sensor cảm for this, the nhà nghiên cứu lưu ý in ấn bản of giấc ngủ Medicine.

For information làm thế nào to execute ' việc điều trị ung thư tại Israel, Các chuyên gia tot nhat of đất nước, left one request and our would communicating with the you in the time ngắn.

Mặc though thực tế that rối loạn giấc ngủ no are related to hậu quả tồi tệ than cho bệnh nhân ung thư, the nghiên cứu until nay do not given name bức tranh ambiguous về explain what the tình huống possible affects vấn đề giấc ngủ.

Against 'nghiên cứu this, the nhà nghiên cứu have checks data from 405 bệnh nhân ung thư out Đức is 59 tuổi trung bình, and rating state their hai lần: vào the beginning of the nghiên cứu and 12 tháng following which.

Blocks u ác tính thường gặp nhất is ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt or tinh hoàn, and ung thư đại trực tràng. Most bệnh nhân, 83 percent been điều trị ung thư cho lần đầu tiên. Người kia existing one tái phát or khối u thứ phát.

Vào lúc starting of nghiên cứu this, 49 phần trăm bệnh nhân will have triệu chứng mất ngủ, and 13 percent is nghiêm trọng khó ngủ đủ, theo Katharina Schieber, one nhà nghiên cứu. Một năm sau, 64 phần trăm bệnh nhân still be the triệu chứng (53 percent phụ nữ and 39 percent of nam giới). Cả phụ nữ and nam giới Mức độ căng thẳng, trầm cảm lo âu and increase in năm.

Nghiên cứu This is not an thí nghiệm kiểm soát been designed to Chứng minh cho though nguyên nhân ung thư mất ngủ or giấc ngủ the problem possible ảnh hưởng kết quả of việc điều trị. However, resulting provide the added bằng chứng that mất ngủ no are related with the ung thư do not of itself.

"Mất ngủ can be one ung thư phổ biến vì nhiều lý do - interpret the nhà nghiên cứu -. Thứ nhất, those tác động tâm lý của diagnostic ung thư and effect of việc điều trị một mình là đủ to dẫn to khó ngủ. But hành vi khác possible làm trầm trọng thêm or ngủ, or làm Augmented capabilities that one đoạn ngắn hạn hay one the problem temporarily to a giấc mơ would become rối loạn mãn tính and extended been calling is mất ngủ. "

To make the problem tồi tệ than, the bệnh nhân ung thư đang lo lắng về mất ngủ, đe dọa the resulting điều trị their, be xu hướng phát triển nhà nước even tồi tệ than.

Nguồn: https://www.medscape.com/viewarticle/911762

CHO XU LÝ ĐƠN

Cách vào điền Bằng this pattern, you đồng ý with the policy Bảo mật

bình luận

There is no ý kiến ​​nào

bình luận mới

thiết

chắn chắc (will not be công bố)