điều phối chính thức of

chủ yếu

Thuốc from vịnh phản lực tụt hậu cho bệnh nhân giúp đỡ bị ung thư

Ngày tháng 20 tháng 9 năm 2017 14:00

Nghiên cứu cho thấy that the effect phụ đau item in thuốc chống ung thư be điều trị bằng one tác nhân tạo the terms for the ảnh hưởng of jet lag (hội chứng jet lag).

Thuốc, been calling is đau ngăn chặn melatonin cause the bởi hóa trị. nghiên cứu động vật gặm nham been công bố trên Tạp chí Nghiên cứu Tùng, found that it ngăn chặn of effect have two trên các hệ tế bào thần kinh. Theo Các chuyên gia, resulting will help of nhà khoa học hiểu thêm về làm thế nào to restricted tác dụng phụ of hóa trị đau Đôn.

Các nhà khoa học tại Đại học Edinburgh and Aberdeen nghiên cứu trạng thái been calling is đau thần kinh trong hóa trị liệu, mà làm cho ngứa ran and đau on sờ input and nhiệt độ lạnh. It is near 70% bệnh nhân trải qua hóa trị liệu, in which has an ảnh hưởng nghiêm trọng to quality cuộc sống. Even after điều trị, hành động nhất định possible cause the đau đôn, so some bệnh nhân may not again work or work nhà.

"Trọng lĩnh vực This is much cấp thiết pháp điều trị mới We đang tích cực nghiên cứu state of bệnh nhân out period of first to determine the xem nghiên cứu possible giúp mọi người trải qua hóa trị liệu ,." - giving Giáo sư Leslie Colvin.

Nghiên cứu specified that melatonin giao thơ no limits hóa trị affects tế bào thần kinh and sự appears of đau gây tổn hại, however it is khá ngăn ngừa than chữa bệnh. Important than, điều trị melatonin do not affects effectiveness of hóa trị liệu in the tế bào of vú and ung thư buồng trứng.

"Các kết quả this much interesting and đề xuất melatonin help protect the ty lạp thể of tế bào thần kinh. Bước next of our is to continue nghiên cứu về lý thuyết and affect the melatonin in the chứng đau khác on ty lạp thể bị hư hỏng, "- tiến sĩ Carol Torsni.

Kết quả are for found melatonin làm reduces thiệt hại to Các bộ phận important of tế bào thần kinh cause the bởi hóa trị. Melatonin is one of hormone tự nhiên mà kiểm soát giấc ngủ, mặc though the version tổng hợp be chuẩn bị trong phòng thí nghiệm. Melatonin used to làm reduces bớt rối loạn giấc ngủ and is a loại thuốc theo toa out Anh.

Các kết quả This was hứa hẹn, specially is làm thực tế is điều trị bằng melatonin one how to secure. But would dành one số nghiên cứu more nữa.

Nguồn: https://medicalxpress.com/news/2017-09-jet-lag-drug-aid-cancer.html

CHO XU LÝ ĐƠN

Cách vào điền Bằng this pattern, you đồng ý with the policy Bảo mật

bình luận

There is no ý kiến ​​nào

bình luận mới

thiết

chắn chắc (will not be công bố)