điều phối chính thức of

chủ yếu

Thuốc làm chậm sự tiến triển of tôi đa u TUY

25 tháng 11 năm 2019 15:32

điều trị sớm lenalidomide Trí Hoàn đáng Kể sự tiến triển of tôi đa u Tuy bệnh have triệu chứng, theo kết quả of an nghiên cứu ngẫu nhiên.

 For information làm thế nào to execute ' điều trị u tủy ở Israel,  Các chuyên gia tot nhat of đất nước, left one request and our would communicating with the you in the time ngắn.

"Hiện nay, here is nghiên cứu ngẫu nhiên second, Chứng minh lợi ích cho bệnh nhân trong các loại no nguy cơ cao" - tiến sĩ Sagar Lonial of Emory University School of Medicine out of Atlanta.

Ngụy cơ tiến triển of tôi đa u Tuy, period of does not have triệu chứng of multiple tiền thân u Tuy possible đạt 25% every Nam Ô those bệnh Nhân Cơ nguy cơ cao. Quan sát until rối loạn chức năng cơ quan targets, đa u Tuy tiêu chí lâm sàng đáp ứng been điều trị tiêu chuẩn.

Tiến sĩ Lonial and other đồng nghiệp Cửa Ông been đánh giá hiệu quả of lenalidomide to a đại lý against 'observation out of 182 bệnh nhân for tôi đa u Tuy, average or may nguy cơ cao. Tiêu chí chính is sự tiến triển tự do tồn tại based sự tiến triển căn bệnh of this before starting Tổn thương cơ quan liên related đa u Tuy and tiến hóa sinh.

the group lenalidomide nhận uống 25 mg lenalidomide to those ngày from 1 to 21 of each chu ky 28 ngày, in which điều trị (or observation) proceed until bệnh tiến triển nặng, nhiễm độc or hủy bỏ vì lý làm khác.

Trọng analysis temporarily lên plans second (tracker average, 35 tháng), tần số of Ty Le Phan hồi partial or better is 50% out of the group lenalidomide against 'do not phản ứng out of the group observation, the nhà nghiên cứu báo cáo trong tạp chí Journal of Clinical Oncology, trực tuyến ngày 25 tháng 10.

sống Sot do not tiến triển miễn phí cho lenalidomide against 'observation is 98% vs 89% trong vòng one năm, 93% vs 76% sau hai năm and 91% vs 66% sau ba năm, với tốc độ tiến triển tích lũy cho ba Nậm La 7, 3% every năm. lenalidomide the group - 31,6% out of the group observation.

Have two cases tử vong in group lenalidomide and bốn in group observation (tỷ lệ dangerous, 0,46; KTC 0,08-2,53 95%).

Việc usage lenalidomide is điều hiển nhiên trong all groups with nguy cơ, but rõ ret most out of those bệnh nhân as bệnh Nhân Cơ nguy cơ cao.

Tần suất Các tác dụng phụ liên related điều trị, cao than with the lenalidomide than bằng cách quan sát huyết học và phi huyết sự terms of lớp 3 pass nhau (35,2% against '3,5% of the observation), bệnh về máu and other hiện tượng phi huyết độ 4 getting nhau (5,7% against '1,2%, tương ứng) and for lớp thứ ba of the event phi huyết học (28,4% against' 3,5 %, tương ứng).

"For group have nguy cơ cao bằng cách sử dụng tiêu chuẩn mới Mayo 2018 (20% tế bào plasma, M-protein 2, tỷ lệ tự do: ánh sáng 20>), they be provide the one trị testing or lenalidomide or lenalidomide / dexamethasone like a điều trị", - giving d p. nói Lonial.

Tiến sĩ Ola Landgren, Trưởng điều trị u Tuy out of Oncology Center "Memorial Sloan Kettering" ở New York, giving: "Hiện chưa rõ tại sao nghiên cứu This should be done chỉ with the lenalidomide, cho that thuốc luôn provided for dexamethasone to điều trị đa u TUY (Văn phòng cho FDA Các thực phẩm and cục Quản lý dược (FDA), have been phê duyệt vào năm 2003). Trọng few năm trở lại đây have been công bố / trình bày one số nghiên cứu new for found that liệu pháp combined with 3 loại thuốc - always to include lenalidomide - possible dẫn to response dài hạn with the same chủng loại bệnh nhân (cao have nguy cơ tôi u TUY)".

"Trọng năm 2019 does not have been FDA chấp thuận điều trị tôi u TUY", - bà nói. "Lenalidomide sự chấp thuận of FDA chỉ to điều trị đa u TUY."

"Nhiệm vụ chính cho future is: one sự hiểu biết better về gen of u Tuy soon, allowed to determine known than về thời gian tối ưu for điều trị Các rối loạn of the tế bào plasma vô tính out period of soon most when the capabilities diệt trừ those điều trên", - Ông Tiến sĩ Landgren. "Use data pháp kết hợp hiện đại for phản ứng giám sát hiện đại for điều trị (r. F. checks of bệnh dư minimum (ĐBSCL)) mở đường cho Các chiến lược điều trị for the bệnh nhân bị suy reduces in the tế bào plasma".

Tiến sĩ Maria Victoria Mateos of Bệnh viện Đại học Manteca Salamanca / IBSAL out Tây Ban Nha, in which khám phá Các khía cạnh various of multiple u Tuy and the value of mình, giving: "Bệnh nhân bị u Tuy does not have triệu chứng with the nguy cơ cao tiến triển of u Tuy need not điều trị. Các database but they are ta có ngày hôm nay, verification việc usage lenalidomide or lenalidomide-dexamethasone".

"There are those Không lực liên tục to đánh giá one số optional khác phương pháp điều trị khác, tương tự like users our used out bệnh nhân u Tuy activity" - giving TS Mateos.

Nguồn: https://www.medscape.com/viewarticle/921676

CHO XU LÝ ĐƠN

Cách vào điền Bằng this pattern, you đồng ý with the policy Bảo mật

bình luận

There is no ý kiến ​​nào

bình luận mới

thiết

chắn chắc (will not be công bố)