điều phối chính thức of

chủ yếu

ung thư gan tái phát be dự đoán by the protein

Tháng ngày 22 Tháng 11 2017 13:27

gan tái phát ung thư ở mức độ proteinSự hiện diện of protein p62 làm Augmented capabilities tái phát ung thư gan and làm reduces đáng Kể tỷ lệ sống Sot of bệnh nhân. one kết luận such been done by Giáo sư Michael Karin and other đồng nghiệp Cửa Ông tại Đại học California, nghiên cứu sự tái phát bệnh of out of mouse.

Họ nhận thấy that if after removing blocks u in the mô gan was out of observation Mức height of p62, one tái phát occurs multiple thường xuyên than. Additionally, the nhà khoa học have detect ra that in sự away of protein trong tế bào khối u do not phát triển.

Trọng cases of bệnh nhân ung thư gan may tỷ lệ sống thấp, because of the triệu chứng appears out period of the end of the căn bệnh this. Làm then, the nhà nghiên cứu given, giả thuyết that p62 that can be used as dấu hiệu cho phương pháp điều trị mới and prevent ngừa tái phát.

functions P62 is it "thu thập " Các sản phẩm trao đổi chất do not necessary and send us for tái chế. Bên cạnh that, it kiểm soát sự Augmented trưởng and able to tồn tại of the tế bào. Trọng connected with the protein this góp phần vào sự phát triển of tế bào ung thư, ngăn chặn cái chết their.

Trước đây, the nhà khoa học have not find nồng height protein p62 of in one loat of tế bào ung thư and state tiền ung thư their. nghiên cứu sâu than have been progress trên các hệ mô bị ảnh hưởng bởi ung thư biểu mô tế bào gan - those hình thức phổ biến nhất of ung thư gan.

Trọng period of initial been coi is able to tái phát out of those bệnh nhân chuẩn bị to cắt bỏ khối u. Người ta thấy that as lớn protein p62 in the mô, users few be able is to tồn tại.

Bước next to use mouse for found máy activity p62 and protein of Other have liên related sự phát triển khối u. Đồng thời out of mouse có hình protein Mức is zero, ung thư gan do not phát triển.

Michael Karin nói that sự detection of p62 would are allowed to dự đoán capabilities tái phát bệnh of after removing khối u. Một detection of chất gây rối loạn hoạt động protein p62 for giving các loại thuốc mới Nhâm ngăn chặn sự biến đổi of bệnh gan mãn tính trong ung thư.

Based on the vật liệu medicalnewstoday.com

CHO XU LÝ ĐƠN

Cách vào điền Bằng this pattern, you đồng ý with the policy Bảo mật

bình luận

There is no ý kiến ​​nào

bình luận mới

thiết

chắn chắc (will not be công bố)