điều phối chính thức of

chủ yếu

Ngụy cơ tử vong out of users già sống chung with the thân nhân their, is thấp than against 'đơn

May 11, 2017 15:34

22/08/2016 16:35

người giàNgười thân sống chung with the user già, reduces nguy cơ tử vong đột ngột of the person già. Đây been chỉ định bởi the authors of nghiên cứu Tứ Hiệp hội Xã hội học Mỹ. James Ivenyuk for that người già, bao quanh bởi chăm sóc and quan tâm of gia đình, ít Cổ Cò hội cơ tử vong làm of elements tuổi tác. Trọng this case, sự may mặt your friends in one environments closed some trò tương tự, and do not affects duration of cuộc sống. Thực tế This is as nhau cho sức khỏe người già and users is being điều trị ung thư, bệnh tim mạch vành and other bệnh phức tạp khác.

người cao tuổi tham gia nghiên cứu been requested đặt tên until năm người thân to help them beyond qua khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Bản chất Cửa Tùng mối quan hệ be described one how to detailed and only how to move the associated tồn tại. Số average Recent is 2,91 người mới già, vợ chồng do not counting. Chỉ số of the person già nói that could cảm thấy cô đơn and cảm thấy sự ủng hộ of those người thân yêu, but no problem khăn trong việc chăm sóc bản thân and execute the jobs gia đình cơ bản.

Một nghiên cứu of the person già extended in 5 letih. Nghiên cứu specified that users can not have vòng tròn inside you nguy cơ tử vong 14%. And users cảm thấy sự quan tâm of người thân, do not exceeded against 'nguy cơ tử vong 6%. Thí nghiệm cho thấy one số lượng lớn of người thân trong environments làm reduces tỷ lệ against 'one số smaller your friends thân thiết. Người có vợ or chồng, con cháu and bao quanh have any cơ hội of tuổi thọ under the terms is the mối quan hệ in one gia đình hạnh phúc.

Like a giả định have liên related Kết bạn với not confirmed, mặc though ban đầu Các nhà nghiên cứu tin that sự may mặt your friends, but người trả lời choose one hiệu ứng tích cực against 'tuổi thọ trung bình. But the specified giả thuyết is not authorized nhận.

Based on the vật liệu http://www.news-medical.net

CHO XU LÝ ĐƠN

Cách vào điền Bằng this pattern, you đồng ý with the policy Bảo mật

bình luận

There is no ý kiến ​​nào

bình luận mới

thiết

chắn chắc (will not be công bố)