điều phối chính thức of

chủ yếu

Các nhà khoa học defined been the gen mục tiêu to prevent chặn sự tiến triển of ung thư tuyến giáp

Tháng ngày 19 tháng 1 năm 2018 16:40

Trọng most cases, ung thư tuyến giápbe điều trị. However, 5% bệnh nhân khối u be able kháng under the trị, lây lan khắp cơ thể and Dân đen tử vong.

Trọng one nghiên cứu tại Viện Khoa học Y sinh tại Đại học Sao Paulo, Brazil, the nhà nghiên cứu phát hiện ra that biểu hiện gia Augmented of blocks of u been đi kèm with the reduces 52 microRNA - Các phần tử RNA nhỏ but could làm code hóa protein but executing a function quy định in one number too trình tế bào. Các kết quả been công bố trên Oncotarget.

"Các dữ liệu obtained until nay cho be found that those microRNA be nghiên cứu like a chất kiềm chế khối u. Ý tưởng is to return to Mức bình thường of the phân tử Trọng Khôi u and see if it would ngăn chặn sự tiến triển of bệnh", - Ông M. Geraldo, one giáo sư tại Đại học Campinas Viện Sinh học.

Trọng most thí nghiệm, mô hình biến đổi gen chuột, in which gen BRAF tắt only in tuyến giáp. Sự changing tương tự as not find in multiple bệnh nhân mắc bệnh ung thư tuyến giáp orkhối u ác tính. "Khi đột biến This is hiện nay, ung thư is tích cực than, - Geraldo nói -. Model of emulation too trình occurs out level 5 percent of bệnh nhân chết làm bệnh tiến triển".

Initial, it is necessary to đánh giá sự biểu hiện of microRNA changed as sự tiến triển bệnh of out of mouse. After that, the nhà khoa học determined was one group 'Các phần tử as hành vi much like nhau. Các nhà khoa học have not find one khu vực of bộ gen which is the miRNA been ciphertext, and detect ra that places This is calling is cánh tay length of NST số 14 (nhiễm sắc thể 14q32 band).

"Trọng one bài báo been công bố trở lại vào năm 2015, statistics about sự tồn tại of an state hiếm gặp been calling is hội chứng Temple, been specific bởi sự mất mát partial or toàn bộ khu vực gen this, - Geraldo nói -. Nghiên cứu of our for found Augmented nguy cơ ung thư tuyến giáp out user mang hội chứng".

Bước next is đánh giá sự biểu hiện of the microRNA out of those bệnh Nhân Cơ khối u tuyến giáp, use tool of thiếc sinh học trong database is any which is stored of database gen of the following user bị ung thư tuyến giáp.

Nhóm nghiên cứu selected the one of those 52 miRNA defined in one model chăn nuôi, miR-654, to verify functions of it in the testing in Phòng Thí Nghiệm use the lines tế bào ung thư, tuyến giáp of con người. Các xét nghiệm have confirmed that on sự biểu hiện of miR-654, but is thấp in the tế bào khối u have been restoring to Mức equivalent to cấp độ of trạng thái khỏe mạnh, the tế bào nhân few is less no able to move the and many user trong số họ have chết.

Trọng dự án mới plans Geraldo to find ra trong số 52 microRNA is most interesting to check for one cách chi tiết cho entries targets điều trị. Theo Viện Ung Thư Quốc gia Brazil, ung thư tuyến giáp is hình thức phổ biến nhất of the person đứng đầu and cổ bệnh ung thư. Các database for found tỷ lệ mắc bệnh ung thư tuyến giáp have Augmented gấp ba trong thập kỷ qua. ung thư tuyến giáp là kiểu phụ phổ biến nhất of 75-80 phần trăm trường hợp.

CHO XU LÝ ĐƠN

Cách vào điền Bằng this pattern, you đồng ý with the policy Bảo mật

bình luận

There is no ý kiến ​​nào

bình luận mới

thiết

chắn chắc (will not be công bố)