điều phối chính thức of

chủ yếu

Các nhà khoa học have khám phá ra one phương pháp mới to chống cúm

Ngày 06 tháng mười một năm 2017 16:21

As sự initialize the beginning of the mùa cúm, the nhà nghiên cứu from Đại học Colorado and Đại học Texas A & M University was detect ra one mechanisms trước đây chưa biết mà attempt to the system miễn dịch of con người to chống lại vi rút A. cúm

"We have giải quyết been câu đố, để lộ cơ hội mới cho hệ thống miễn dịch of our," - nói Nicholas Meyerson, one tác giả hàng đầu of the bài báo đăng trên server di động and Microbe. Kết luận allowed to the nhà khoa học hiểu rõ than về loại vi rút cúm theo mùa like thế nào, which is usually occurs out cac loai chim starting to user and Development thế hệ next of các loại thuốc kháng vi rút possible đối phó with the one loat of chủng cúm.

bài viết this file trung vào hai components: one loại protein gọi is TRIM25, which is detect duration recently and close of some trò important in phản ứng miễn dịch with the vi rút cúm out user and protein NS1, hiện diện trong tất both of chủng cúm A.

As sự giúp đỡ of an loat of xét nghiệm trong phòng thí nghiệm of an the group of nhà khoa học have go to two kết luận. TRIM25 nắm bắt been structured độc đáo of vi rút cúm and protect cơ Thế Khôi sinh sản của it. Các NS1, been Vendor bởi vi rút cúm possible chặn TRIM25 functions, allowed to leave through phản ứng miễn dịch with the cúm and rối loạn kích động.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra that cúm NS1 usage protein to avoid phản ứng TRIM25. Họ bị nhiễm of tế bào with loài linh trưởng biến đổi vi rút gen TRIM25 cúm user and detect ra that of tế bào have đương đầu with the vi rút better multiple against 'the version of protein TRIM25 con người. TRIM25 be able ức chế cúm, but hình dạng con người ít hoạt động.

Để tìm hiểu cách thức of protein ức chế bệnh cúm, the nhà nghiên cứu kết hợp TRIM25 chống lại hợp hợp Ribonucleoprotein virus, protein sequence, in which uploaded one bộ gen cúm, and use kính hiển vi điện tử hiện đại, to execute hiện too trình what is being occurs bức ảnh. Họ phát appear that TRIM25 nhanh chóng recognize ribonucleoproteins structured độc đáo và "ép" họ, vì vậy họ could nhân trong tế bào. thí nghiệm khác assertion that of protein NS1 in vi rút cúm ức chế function.

Các nhà khoa học have detect ra that TRIM25 hiện diện trong nhân of the tế bào ngoài Các tế bào chất, nơi copying cúm. Họ progress nghiên cứu sâu than về vai trò of TRIM25 in transfer of vi rút cúm. Cần nghiên cứu thêm, and phương pháp điều trị mới be designed to chặn of protein NS1, been Vendor bởi vi rút cúm, reduces capabilities of mình to avoid trốn hệ miễn dịch of con người.

CHO XU LÝ ĐƠN

Cách vào điền Bằng this pattern, you đồng ý with the policy Bảo mật

bình luận

There is no ý kiến ​​nào

bình luận mới

thiết

chắn chắc (will not be công bố)