điều phối chính thức of

chủ yếu

Các nhà khoa học đang cố gắng tìm ra điều trị ung thư vú triple cực tiêu

Tháng Bảy 24, 2018 14:15

Ung thư trị Điều vú âm tính ba was not nhắm mục tiêu điều trị bằng thuốc, vÀ hy vọng cho Duy Nhất those bệnh nhân this - hóa trị. Here is loại ung thư khá hung treo and gây chết người, sự sống còn trung bình chỉ is 12 tháng.

Biết info For về làm Thế nào to execute việc điều trị ung thư vú Israel Assuta out of chuyên để gia Đối tốt Nhất of đất nước, left yêu one Cầu vÀ they are Toi se lien lac voi ban trong thời gian ngắn.

Các bác sĩ đang chuyển sang điều trị kết hợp in one Không lực to tiêu diệt ung thư. However, does not have any cách đáng tin cậy for dự đoán sự kết hợp would work for an bệnh nhân specially for ung thư vú triple tiêu cực.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Monash used database di truyền and database về điều trị Các tế bào ung thư phát triển trong phòng thí nghiệm to phát triển one the program computer to determine sự kết hợp thuốc. Các nhà nghiên cứu tin that the model máy tính cuối cùng would become an application which các bác sĩ can use to phù combined with sự kết hợp tốt nhất of các loại thuốc cho bệnh nhân.

tế bào ung thư vú possible cause the sự đề kháng to a mục tiêu thuốc in a few days, when giờ. Fine cách thức Các tế bào ung thư đang tìm cách thức mới to avoid ảnh hưởng of thuốc, cho phần chưa biết nhất.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Monash, phối hợp with đồng nghiệp from Viện Weizmann out of Israel, described mạng lưới signals chủ chốt, in which kích thích sự phát triển of ung thư vú triple-tiêu cực and have phát triển one model máy tính possible dự đoán nhu the any network for đáp match thuốc.

Model new and those dự đoán of it was tiết lộ combine various of các loại thuốc ung thư tấn công bằng cách chặn đường đi of the tế bào ung thư mới. Use data from Ung Genome Atlas, one database is of the gen ung thư, and the history of bệnh nhân from National Institutes of Health out Mỹ, the nhà nghiên cứu have testing one sự kết hợp of các loại thuốc to determine effectiveness of us.

Các nhà khoa học nghiên cứu all the information di truyền of bệnh nhân and logged in this information to mô hình máy tính their to continue duration avoid lãng phí về thuốc sai.

Các nhà nghiên cứu have detect ra one sự kết hợp chưa each known of hai loại thuốc, been dự kiến ​​model possible take effect quả trong điều trị Các bệnh trước đây unable to not. Các nhà khoa học hy vọng would testing one sự kết hợp mới in the testing lâm available in a few năm to.

Một mô hình máy tính be adjusted and use to determine sự kết hợp hiệu quả of các loại thuốc for bệnh ung thư nghiêm trọng khác, chẳng hạn like ung thư phổi and u ác tính, nơi mà the network định tuyến lại been observation to avoid kháng. Các nghiên cứu hiện nay as a bước important for sự phát triển of điều trị individuals of bệnh nhân ung thư.

source https://www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180619141342.htm

CHO XU LÝ ĐƠN

Cách vào điền Bằng this pattern, you đồng ý with the policy Bảo mật

bình luận

There is no ý kiến ​​nào

bình luận mới

thiết

chắn chắc (will not be công bố)