điều phối chính thức of

chủ yếu

Những tiến bộ trong điều trị Các bệnh nhân bị viêm khớp dạng thấp

Tháng Bảy 18, 2017 17:55

17/04/2017 17:21

viêm khớp dạng thấpFollow a nghiên cứu mới đây been progress bởi Đại học Manchester and East Anglia, out of users bị viêm khớp dạng thấp after one the terms điều trị sớm and tích cực cải thiện.

Gvinnatt James, tác giả of Đại học Manchester, đã progress one nghiên cứu về viêm khớp out of Anh, in which to include data in 20 năm, 1990-2010. 602 Những người tham gia trong nghiên cứu this, been công bố trên tạp chí Arthritis and Low matches, be given to register đăng ký viêm khớp Norfolk and rating will Đàn trong 20 năm.

Các nhà khoa học have detect ra that those bệnh nhân trong vòng sáu tháng after startup phát triệu chứng for thuốc kê toa mà modify sulfasalazine, methotrexate and steroid, đã đi, out back and ăn mặc better multiple against 'those bệnh nhân been kê đơn điều trị following this. Ở those bệnh nhân been điều trị thuốc trong 6 tháng đầu năm, after kiểm soát Mức độ nghiêm trọng of bệnh have làm reduces nguy cơ tử vong.

Theo Gvinnatta, the the program nghiên cứu out of those bệnh nhân vừa been điều trị after detection of triệu chứng is Mức tương tự of the person khuyet tat trong vòng 20 năm to against 'those bệnh nhân, theo ý kiến ​​of các bác sĩ do not need điều trị after tính toán cho sự differ về Mức độ nghiêm trọng bệnh between the group.

"Mặc though has an loat về cách mọi người trải nghiệm bệnh, số lượng bệnh nhân nhà nước mà sức khỏe have been cải thiện, đã Augmented lên làm sự điều trị kip thời. Các tin tốt is thể thiệp sớm ngày as trở be popular biến trong vòng 20 năm qua - added Gvinnatt -. Vào đầu those năm 1990, điều trị sớm be used in 30% fields hợp Hôm nay, con số this is 60-70% Và con số will continue duy phát .. triển. "

Tiến sĩ Natalie Carter, Trưởng phòng Nghiên cứu and đánh giá tại Trung tâm Nghiên cứu viêm khớp Anh, giving: "Viêm khớp dạng thấp - one state đau đờn be diagnostic Ô Môi lứa tuổi Job assertion tầm. important of diagnostic soon and starting điều trị. Rất vui been nghe those tiến bộ set in 20 Last year. Now, the cộng đồng khoa học need to continue set resulting tích cực and make cuộc sống hàng ngày of bệnh nhân easily than. "

Viêm khớp dạng thấp - one bệnh tự miễn dịch gây viêm of matches, gây đau there. Here is hình thức phổ biến second of viêm khớp out Vương quốc Anh, which is affects 1% người lớn. Trọng Vọng 20 Last year was set tiến bộ đáng Kể in phương pháp điều trị builtin and chiến lược quản lý bệnh.

Nguồn: https://medicalxpress.com/news/2017-04-reveals-enormous-advances-rheumatoid-arthritis.html

CHO XU LÝ ĐƠN

Cách vào điền Bằng this pattern, you đồng ý with the policy Bảo mật

bình luận

There is no ý kiến ​​nào

bình luận mới

thiết

chắn chắc (will not be công bố)