điều phối chính thức of

chủ yếu

Removing the tế bào thần kinh nhất định trong cơ thể cause the bệnh béo phì

May 24, 2017 15:57

2017/04/03 15:58

Loại bỏ các tế bào thần kinh nhất định trong cơ thể gây ra bệnh béo phìMột nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi Ana Domingos of Bồ Đào Nha, Viện have phát triển one: điện lạnh gen mới giúp removing tế bào thần kinh cụ thể of hệ thần kinh ngoại vi, but no ảnh hưởng não. Use one: điện lạnh new out loài gặm nham, we have nghiên cứu functions of tế bào thần kinh mà mô phân bố of thần kinh mỡ, and that cưa việc removing dẫn their to tăng cân nhanh chóng. Công bố ngày 03 tháng 4 trên tạp chí Nature Communications, phương pháp This opened ra cách thức mới to nghiên cứu bệnh are related to the system thần kinh ngoại biên and the outside of Other tế bào não.

Bị hấp dẫn bởi việc nghiên cứu flags chế sinh học thần kinh tiềm ẩn bệnh béo phì, phòng thí nghiệm A. Domingos find one file hợp các tế bào thần kinh mà mô mỡ phân bố of thần kinh, and for found kích hoạt direct Các tế bào thần kinh to đốt cháy chất béo. After that, the nhà nghiên cứu have to parse for those though con chuột tăng cân trong sự vắng mặt of tế bào thần kinh ngoại vi.

Để phát triển one phương pháp cho phòng thí nghiệm Domingos work with the nhà hóa học Gonzalo Bernardes from Viện Molecular Medicine of Bồ Đào Nha. Nhóm nghiên cứu modified tool phân tử based on độc tố bạch hầu. Các độc tố giết chết only tế bào may contain a thụ can of it. Ông have been giới thiệu nhân tạo thành tế bào of needs to be nghiên cứu. Các nhà khoa học tiêm các loại gặm nham thụ độc tố bạch hầu (bao gồm tế bào thần kinh não bộ of which is the nhà khoa học do not you want to remove). "Vấn đề is us can not be used tool phân tử This cho việc removing the tế bào thần kinh ngoại vi but do not ảnh hưởng tương tự like tế bào thần kinh, but also in não," - interpret Ana Domingos .

Để giải quyết vấn đề this, the group nghiên cứu been modified về mặt hóa học độc tố bạch hầu, tăng size of it, làm which restricted privileges to bộ não. "Phân tử lớn unable to xâm entered in não, vì vậy our given, độc tố more" - giving Ana Domingos.

Ines Mach from Phòng Thí Nghiệm Domingos, tác giả of nghiên cứu, descriptions resulting: "We have to remove the tế bào thần kinh from Mo Mo of mouse but does not affect não Bằng cách comparing those con mouse for tế. bào thần kinh ngoại vi, and if they do not have, we quan sát hành vi tương tự trong thực phẩm. However, the con mouse missing tế bào thần kinh giao cảm, để nhanh chóng tăng cân. "Theo A. Domingos, phương pháp mới làm for it possible check the activity of tế bào thần kinh mà mô mỡ phân bố of thần kinh to duy trì tăng cân bình thường.

Nguồn: https://medicalxpress.com/news/2017-04-specific-neurons-brain-triggers-obesity.html

CHO XU LÝ ĐƠN

Cách vào điền Bằng this pattern, you đồng ý with the policy Bảo mật

bình luận

There is no ý kiến ​​nào

bình luận mới

thiết

chắn chắc (will not be công bố)