điều phối chính thức of

chủ yếu

da vi rút Zika trong con mắt!

March 6, 2017 11:47

2016/09/07 13:00Virus Zika

Các nhà khoa học have khám phá ra vi rút that possible to bản địa hoá trong mắt Zeke of. Kết luận This creating the terms detection of vật liệu di truyền of vi rút trong cuộc trò chuyện dài lệ đạo of mouse. Các nhà nghiên cứu have nghiên cứu ảnh hưởng of nhiễm vi rút trên flags quan of Thái nhi, trẻ sơ sinh and those con chuột trưởng thành.

"This program work of our that flags quan of tầm nhìn possible become one địa điểm nội địa hóa vi rút Zika," - giving one of those authors of nghiên cứu, giáo sư Herbert Gasser. Và ông nói thêm: "now we must be see if it hiện diện trước mặt người that, as well as how many duration is where"

Ở người lớn, virus Zika cause the cảm giác khó chịu nhẹ, but in tử cung it ảnh hưởng much tiêu cực, up to Tổn thương não and tử vong Thái nhi. Recent partial ba số trẻ sơ sinh bị nhiễm Zeke trong tử cung has an bệnh về mắt nghiêm trọng: viêm võng mạc, thần kinh thị giác, mù lòa. Đồng thời trong nhiễm trùng người lớn cause the viêm kết mạc (đỏ and ngứa of mắt) and uevit.

Trọng too trình thí nghiệm, the nhà khoa học given name below da the mouse rút Zika, bắt chược too trình lây nhiễm con người from muỗi. Bảy ngày sau that, vi rút This was detect in flags quan of tầm nhìn. Làm that, capabilities of sự xâm nhập vi rút of have been confirmed trong con mắt.

This làm Augmented đáng Kể capabilities lây nhiễm of con người when the tiếp xúc as chất lỏng giọt nước mắt of the person nhiễm. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra that chất lỏng giọt nước mắt of those con chuột may contain a mảnh vỡ of virus ARN, but not a anh ta 28 ngày after nhiễm.

"Mặc though thực tế that our vi rút sống not found, this is not means that chất lỏng giọt nước mắt vào con người does not truyền nhiễm" - giving tác giả chính of nghiên cứu, Jonathan Jay Miner. "There is be giọt nước mắt can be the source lây nhiễm for an duration nhất định đủ to lây lan virus," - ông nói thêm.

Mắt - nơi in cơ thể, nơi mà các hệ thống biểu hiện miễn dịch tự like tích cực like to prevent chặn tổn thương mô trong phản ứng miễn dịch. Làm that, nhiễm trùng possible tồn tại here even after they have been to remove from your flags quan Other of possible.

Các database obtained may Tam Quan trọng thực tiễn. Trên quan điểm of the cơ quan of mouse be testing thuốc chống vi rút Zika. hiệu quả điều trị trên vi rút bằng cách nhỏ thuốc of thuốc vào mắt make it may not a input Account độc tính of thuốc to gan and other cơ quan khác, and Chung ta possible kiểm soát liều lượng "- giáo sư Siddharhta .

Based on the vật liệu sciencedaily.com

CHO XU LÝ ĐƠN

Cách vào điền Bằng this pattern, you đồng ý with the policy Bảo mật

bình luận

There is no ý kiến ​​nào

bình luận mới

thiết

chắn chắc (will not be công bố)