điều phối chính thức of

chủ yếu

Shai Ê

Bác sĩ sản khoa-bác sĩ phụ khoa, mentioned các vấn đề về sinh sản and Vô sinh and the trị Các bệnh phụ khoa. It active tại Khoa in vitro phòng khám thụ Assuta, and user đứng đầu bộ phận of thụ tinh ống nghiệm out of MC Sheba.

Nhờ công việc of mình, multiple bệnh nhân existing can become cha mẹ hạnh phúc. Sự chuyên môn hoá công việc of mình bao gồm:

  • Điều trị vô sinh;
  • Proceed mang Thái;
  • ECO;
  • Tracing nang;
  • rối loạn nội tiết tố;
  • Bệnh về tử cung and buồng trứng;
  • Endometriosis.

Bác sĩ is join vào việc mở rộng độ tuổi sinh đẻ and help bệnh nhân lớn tuổi than 40 năm kinh contain a đứa con khỏe mạnh.

Giáo dục: Muc độ y tế initial tại Đại học Tel Aviv, nơi ông selected the cho mình sự chỉ đạo của "phụ khoa" and thụ tinh ống nghiệm. Ông after tốt nghiệp, ông have go to đào tạo tại Hoa Kỳ, nơi ông nghiên cứu điều trị Các bệnh nội tiết buồng trứng. Cũng been tập huấn về bảo quản on mang Thái, thụ tinh trong ống nghiệm and the trị vô sinh tại Montreal, Canada.

Trải nghiệm: 29 letih.

Các bác sĩ no chỉ tích cực giới thiệu Các phương pháp mới điều trị vô sinh, in which have sự phát triển of it. Because this, multiple bệnh nhân existing can quit those căn bệnh and known niềm vui của mẹ.

Qua nghiên cứu Cửa Ông trong lĩnh vực nội tiết manage to khám phá phương pháp điều trị mới cho chứng vô sinh. Trên thực tế, ông usage phương pháp thụ tinh of IVM - in vitro thành thục. TS tỷ lệ highest of thụ tinh successfully and the trị vô sinh.

Ông as a giáo sư tại Đại học Tel Aviv and one loa at the hội nghị with the report their.

Nộp đơn xin tư vấn điều trị and possible to website of our. Left one request and our will help đỡ for sorting điều trị out of one of those bệnh viện tốt nhất out of Israel - Assuta. You can also tìm hiểu về chi phí điều trị, the documentation necessary and sắc thái khác of việc điều trị out of Israel.

CHO XU LÝ ĐƠN

Cách vào điền Bằng this pattern, you đồng ý with the policy Bảo mật

bình luận

There is no ý kiến ​​nào

bình luận mới

thiết

chắn chắc (will not be công bố)